Ordenació episcopal del nou Bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull

Dissabte dia 21 de març al migdia el Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Cardenal Lluís Martínez Sistach juntament amb amb una trentena de bisbes concelebrants, ha ordenat de bisbe el seu auxiliar Mons. Sebastià Taltavull Anglada, prevere d’origen menorquí que havia estat nomenat per Sa Santedat el Papa Benet XVI, Bisbe titular de Gabi i auxliar de Barcelona el proppassat dia 28 de gener, el mateix dia en què el nou bisbe complia 61 anys.

Compartir