Oració pel Mes Missioner

El Delegat de Litúrgia d’Urgell ha enviat aquesta Oració per a ser recitada durant el mes d’octubre, el Mes Missioner.

ORACIÓ PEL MES EXTRAORDINARI DE LES MISSIONS: 

Pare nostre, 

El vostre Fill unigènit Jesucrist, 

Ressuscitat d’entre els morts,

encomanà als seus deixebles el mandat

«Aneu i feu deixebles a tots els pobles». 

Vós ens recordeu que, mitjançant el nostre baptisme,

som partícips de la missió de l’Església. 

Pels dons del vostre Sant Esperit,

concediu-nos la gràcia de ser testimonis de l’Evangeli,

valents i tenaços, perquè la missió encomanada a l’Església, 

que encara està lluny de ser completada,

pugui trobar manifestacions noves i eficaces

que portin vida i llum al món. 

Ajudeu-nos a fer que tots els pobles puguin experimentar 

l’amor salvífic i la misericòrdia de Jesucrist. 

Ell que amb Vós viu i regna, en la unitat de l’Esperit Sant, 

Déu pels segles dels segles. 

Amén.

Compartir