Mn. Xavier Parés participa a les Jornades Nacionals de Litúrgia a Mèxic

El Delegat diocesà de Pastoral Sacramental i Litúrgia, Mn. Xavier Parés i Saltor, participa a les Jornades Nacionals de Litúrgia que anualment organitza la Societat Mexicana de Liturgistes (SOMELIT) i que han tingut lloc del 8 al 11 de gener a la ciutat de San Juan de los Lagos a Mèxic.

Enguany les  conferències han anat a càrrec de diversos professors del Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (ISLB): el Dr. Gabriel Seguí i Trobat, Director de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona; el Dr. Jordi Font i Plana i el Dr. Xavier Parés i Saltor.

El tema fonamental de les Jornades ha estat de la “Liturgia Via Pulchritudinis» i “Ars celebrandi”. També s’han tractat diversos documents litúrgics d’actualitat com la recent Carta apostòlica del Papa Francesc  “Magnum Principium” sobre el cànon 838 del Codi de Dret canònic a la llum de les fonts conciliars i postconciliars i la Instrucció “Ad resurgendum cum Crhisto” sobre la sepultura dels difunts i la conservació de les cendres en cas de cremació

La relació entre la Societat Mexicana de Liturgistes i l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona és cada dia més forta a nivell acadèmic i fraternal gràcies a l’Arquebisbe de Puebla, Mons. Víctor Sánchez Espinosa, fundador i responsable de la Societat Mexicana de Liturgistes i que ha impulsat aquest agermanament amb l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona. Els tres professors han estat molt ben acollits i atesos durant els dies que han estat a Mèxic. Han aprofitat també la ocasió per dur a terme la primera Trobada dels antics alumnes d’Amèrica Llatina de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona a Puebla amb gran èxit i fraternitat.

Compartir