Missa pels Difunts de la Diòcesi a la Catedral

El dia 2 de novembre, Commemoració litúrgica de tots els Fidels Difunts, a tota la Diòcesi d’Urgell es van celebrar misses pels difunts i a molts llocs pregàries al mateix cementiri dels pobles i ciutats.

A la Catedral de Sta. Maria de La Seu d’Urgell va tenir lloc la solemne Missa en sufragi dels Difunts del darrer anys de la ciutat de La Seu i de tota la Diòcesi d’Urgell, presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric i concelebrada pels Vicaris i el Capítol Catedral, amb els preveres de la ciutat. Els cants foren animats per la Coral Caterva, que va cantar les diverses parts de la Missa de Rèquiem de Joan Brudieu (1520-1591), que fou canonge i músic de la Catedral d’Urgell.

A la seva homilia Mons. Vives remarcà com davant de la mort hem de confiar en la resurrecció del Senyor Jesús que dóna llum i sentit a la vida i al morir. I comentà la fe cristiana en la resurreció de la carn i la vida perdurable, remarcant que els nostres estimats difunts viuran per a Déu, ja que “per a Ell tots viuen”, i que hem de tenir-los presents i sobretot pregar per ells.

Compartir