Memòria agraïda de l’Any 2014 al Bisbat d’Urgell

Publiquem el text que Mn. Ignasi Navarri, Vicari general, va exposar a l’Arquebisbe Joan-Enric i a la Cúria el dia 24 de desembre, per a tenir memòria agraïda del que, amb l’ajuda de Déu, s’ha anat fent al Bisbat d’Urgell durant l’any 2014 que s’escola.
Bon Any nou!

Repàs de l’Any 2014 que acabem i Felicitació del Nadal de la Cúria: 

I seguint la tradició del nostre Bisbat, en aquest acte de felicitació al Sr. Arquebisbe celebrat a les mateixes portes del Nadal, i a les acaballes de l´any fem una mirada retrospectiva amb agraïment a Déu, Senyor i Jutge de la història, de les principals activitats de la diòcesi i que, moltes d´elles, vós senyor Arquebisbe heu acompanyat com a cap i pastor de la diòcesi. I enguany ho fem en l´escaiença del 40è aniversari de la vostra ordenació sacerdotal i en el marc de les 4 prioritats pastorals per la diòcesi que com a bon timoner ens heu marcat de cara al proper quatrienni:
1. Una parròquia oberta al mon.
2. Renovar la missió i atenció a les persones que viuen en ciutats i en pobles petits.
3. Impulsar la transmissió i la celebració de la Fe.
4. La caritat sol.licita pels pobres i necessitats.

Per emmarcar aquesta presentació,
A nivell d´Església Universal.

D´aquest any 2014 en podríem subratllar la Canonització dels Papes Joan XXIII i Joan Pau II i la Beatificació del Papa Pau VIè. Tots tres han tingut una projecció, tan universal, que els ha convertit en autoritats morals més enllà dels límits eclesials i fins i tot religiosos.
També la celebració de les dues primeres sessions del Sínode Extraordinari de Bisbes sobre la Família i l´Evangelització.
I la proclamació de l´Any de la Vida Consagrada, del 29 de novembre d´enguany fins al 2 de febrer de l´any 2016.

A nivell d´Església Espanyola i Catalana

Potser els fets més rellevants han estat els següents:
El relleu en els càrrecs de la Conferència Episcopal Espanyola, on vós Sr. Arquebisbe n´heu estat elegit President de la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats i membre de la Comissió Permanent de l´Episcopat.
La proclamació de l´Any Teresià amb motiu del 500 anys del naixement de Sta. Teresa de Jesús, l´any 1515.
I la Visita Ad Limina, amb la calorosa i fraternal trobada que vau tenir els Bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya amb el Papa Francesc.

A nivell d´Església diocesana,

Tot mantenint el ritme parroquial i diocesà de l´activitat pastoral ordinària, voldria subratllar aquests 4 esdeveniments i 7 camps d´acció:

L´ordenació sacerdotal de dos nous preveres, Mn. Joseph Geethafonkalan i Mn. Pere Morales.
La Concessió del Títol de Basílica Menor al Santuari de la Mare de Déu de Meritxell, Patrona del Principat d´Andorra i també, al Santuari de la Mare de Déu de Núria, Patrona de la Diòcesi d´Urgell.

I la posada en marxa de l’edifici del nou arxiu diocesà i capitular (Urgellensis Ecclesiae Archivia), que acull en unes modernes instal·lacions els importants fons documentals del Bisbat. En la seva inauguració el passat dia 10 d´octubre es va dir, per saber el que significa l´avui, haureu d´esperar el demà. Inaugurar un arxiu és fer un acte de futur,

I també fer notar que la nostra diòcesi d´Urgell ha estat l´amfitriona de les VII Jornades per als catequistes de Catalunya i les Illes i de la trobada dels Rectors i formadors de Seminaris de Catalunya i les Illes.

El primer camp d´acció:
1. Amb el presbiteri de la diòcesi

Enguany hem viscut l´ordenació de dos nous preveres i amb tristesa hem acomiadat i dit a reveure al Bisbe Ramon Malla Call, Bisbe emèrit de Lleida i Administrador Apostòlic de la nostra Diòcesi d´Urgell i Copríncep d´Andorra. I també a Mn. Blai Cots i Galitó. I el passat mes d´octubre vam recordar a l´estimat Arquebisbe Martí en el Vè aniversari de la seva mort. Descansin en Pau.

Com cada any heu presidit les tres sessions del Consell Presbiteral, us heu fet present en les dues tandes dels Exercicis Espirituals dels preveres, així com a les tres jornades de formació permanent, celebrades a Balaguer, Tremp i La Seu d´Urgell. Heu presidit la jornada sacerdotal del dilluns sant. Ben recentment heu predicat el recés d´Advent als sacerdots i presidit la trobada dels sacerdots ordenats o incardinats a la diòcesi durant els darrers 10 anys. També heu acompanyat el sisè pelegrinatge sacerdotal a Boí-Taüll, Tolosa de Llenguadoc, St. Miquel de Cuixà i Aiguatèbia. També heu vetllat perquè la Residència Sacerdotal «St. Ermengol» del Seminari Diocesà guanyés en atenció i servei als sacerdots residents.

Entre d’altres nomenaments, enguany heu procedit a la renovació i nomenament dels nous membres del Consell Pastoral Diocesà, Consell per als Assumptes econòmics, de la Comissió assessora per als assumptes jurídics i al de Rector d´una trentena de parròquies del Bisbat.

També ha estat també un honor pel Bisbat d´Urgell que el Dr. Xavier Parés, Delegat diocesà de Pastoral Sacramental i Litúrgia i professor de l´Institut de Litúrgia de Barcelona, fos l´encarregat de fer la dissertació sobre «La reforma litúrgica del Concili Vaticà II» en l´ obertura oficial del nou curs acadèmic 2014-2015 de les Facultats de Filosofia i de Teologia de Catalunya.

2. Amb els religiosos i religioses de la Diòcesi

Heu presidit l´Eucaristia d´acció de gràcies pels 150 anys de l´Institut dels Fills de la Sagrada Família, a la parròquia de la Mare de Déu de Valldeflors de Tremp i a la parròquia de Sta. Maria de Guissona, amb motiu dels 150 anys del Col·legi de les Dominiques de l´Anunciata.
També heu presidit la trobada dels religiosos i religioses dels Bisbats de Solsona i Urgell al Santuari de la Mare de Déu de Talló.
Amb la diòcesi de Lleida vam celebrar l´inici de l´Any Teresià, el passat dia 15 d´octubre la celebració de l´Eucaristia al Santuari de Sta. Teresina de Lisieux.
I ben recentment al santuari del Sant Crist de Balaguer heu presidit l´inici de l´Any de la Vida Consagrada. Ja ho aneu fent, però aquest any us heu proposat de fer una visitar totes les comunitats de religiosos i religioses de la diòcesi.
Un any més els fills de St. Josep de Calassanç han visitat la nostra diòcesi: La Seu d´Urgell i Tremp. I avui tenim el goig de poder retre homenatge a la Beata Maria de l’Infant Jesús Baldillou i Bullit, filla de Balaguer i martiritzada al Saler de València el 8 d’agost de 1936.

3. En el camp de la caritat i dels malalts,

Un any més Càritas d´una manera callada i discreta ha anat ajudant i omplint esperança els cors dels qui tenien les mans buides, tot fent seves les paraules del Senyor: «Tot allò que fèieu a un d’aquest, per petit que fos, m’ho fèieu a mi».

Abans d’acabar l’any 2014 Càritas ha ajudat a més de 875 famílies amb ajudes per un import de més de 170.000 euros . Els infants i joves són una de les prioritats principals, s’han fet ajudes escolars (menjador i llibres) per un import de més de 70.000 € i han participat del reforç educatiu (d’hivern i estiu) més de 170 nens i nenes.
El motor que ho fa moure són els voluntaris i voluntàries més de 250 persones.

Aquest any s´ha ampliat la xarxa de l’acció de Càritas amb un nou centre d’activitats el de St. Ot de la Seu d’Urgell que s’uneix al de Puigcerdà i Sant Domènec de Balaguer.

S’ha constituït l’Empresa Nougrapats que començarà l’activitat durant el primer trimestre del 2015 creant llocs de treball per a joves que accedeixen per primer cop al món laboral i aturats de llarga durada, amb una inversió projectada de 400.000 euros.

Mans Unides, un any més, ha lluitat contra la fam del món, en els seus projectes; un a la Índia a la regió de Karangaguri i que consta de la reconstrucció d’una escola de Primària destinada a un col·lectiu de 500 nenes; l’altre situat a Madagascar per ampliar una escola d’Informàtica coneguda per llar Tanjomoha per a discapacitats; i l’altre a Haití per tal d’ampliar una escola a la regió de Taou-du-Nord.

També heu presidit les assembles de Càritas diocesana d’Urgell i Càritas Andorra, l’Assemblea de Mans Unides, la festa del nombrós voluntariat de la Llar Santa Anna.

En el camp dels malalts i la salut, heu acompanyat el 36è Pelegrinatge diocesà a Lourdes i amb el goig de tots vau presidir la Missa Internacional en la solemnitat de l´Ascensió. La Jornada Mundial del malalt amb motiu de la festivitat de la Mare de Déu de Lourdes, la Pasqua del Malalt a Castell del Remei, l ‘assemblea general de l’Hospitalitat de Lourdes
També enguany heu procedit a la renovació de la Delegada diocesana de la Pastoral de la Salut.

4. En el camp de l´Apostolat i l´Evangelització

En aquest camp fent meves les paraules del savi ensenyament de Saint-Exupéry en el seu llibre El Petit Príncep, que allò més important és invisible als ulls, i com aquelles llavors que es van sembrant amb la confiança que donaran el seu fruit, hi ha el treball amagat de tantes hores de catequesi amb els infants i joves Amb monitors i nens i nenes dels esplais, amb les famílies, amb els joves, amb els professors de religió, el treball de l´escola catòlica, l´ajuda que s´ha anat fent als nostres missioners. Voldria subratllar la segona edició del Canòlich Músic i la trobada de Monitors d´AINA i la recent trobada amb la nombrosa comunitat dels Ucraïnesos de la Parròquia de Guissona.

5. En el camp del Pensament i de la Cultura

D´enguany destaquem la presentació a Andorra del llibre de la desena edició sobre el tema: «La relació interpersonal en la societat xarxa». I l’onzena edició de la Càtedra de Pensament Cristià sobre el tema de: «Una economia al servei de la persona». També dins d´aquest cap assenyalem les Jornades de Teologia celebrades a la Seu d’Urgell, amb ua gran afluència de participant, sobre el tema de: «Acollir la vida. Tenir-ne cura. De la bioètica a la biopolítica.»

L´ Escola Diocesana de Formació Permanent, ha complert els seus primers tres anys de singladura. A 16 alumnes els ha estat lliurat pel Sr. Arquebisbe el certificat d´assistència a tot el cicle.
Enguany l’EDFP ofereix dos cursos: a) El curs bàsic 1, Introducció a l’AT, corresponent al primer any del trienni; b) Un curs d’aprofundiment sobre L’Espiritualitat Cristiana presentant algunes corrents d’espiritualitat.
En aquest moment hi ha una trentena d´inscrits.

6. En el camp del patrimoni cultural

En aquest any 2014 han tingut lloc les inauguracions de les obres de restauració de les esglésies de Sant Salvador de Vilanova de Meià, de Sant Esteve de Junyent, de Santa Maria d’Organyà.

D’altra banda, s’estan realitzant els treballs de restauració de les esglésies dels Sants Just i Pastor de Son, de Santa Maria d’Àneu, de Santa Maria de Covet, i del monestir de Sant Serni de Tavèrnoles; totes aquestes obres en el marc del Conveni entre l’Obra Social de la Caixa, la Generalitat de Catalunya i el nostre Bisbat. També treballs de condicionament interior de l’església de Sant Domènec de Puigcerdà i la instal·lació definitiva de la Mare de Déu d’Almatà, al Santuari del Sant Crist, després de la seva restauració i la restauració de la imatge de l’Assumpta d´Isona

7. En el camp polític

Donada la vostra condició de Copríncep d’Andorra, enguany us heu entrevistat amb el Copríncep Francès i President de la República Francesa, S.E. François Hollande amb motiu de la seva visita institucional al Principat d´Andorra, els passats 12 i 13 de juny i junts vau inaugurar el nou edifici del Consell General. Heu rebut un any més les cartes credencials de 24 ambaixadors, acreditats al Principat d’Andorra. I el passat dia 17 d´octubre vau rebre el Cos Diplomàtic acreditat al Principat d´Andorra amb la presència de 30 delegacions diplomàtiques.
Heu rebut a les autoritats del Principat d´Andorra, al President de la Generalitat i a diversos Consellers del Govern de la Generalitat.

Final

I no voldria acabar aquesta relació d´enguany feta en el marc de l´any de la vida consagrada, sense fer-me ressò de la bonica i cordial carta d´agraïment que els Bisbe de Catalunya han dirigit a tots «els Consagrats, religiosos i religioses, monjos i monges, contemplatius, verges i laics consagrats, membres de societats de vida apostòlica i d’instituts seculars, ermitans i ermitanes, verges consagrades i a tots els qui imitant Crist i servint-lo enriqueixen l’Església amb la seva vida, lliurada per amor a Déu i als germans…» De ben segur que sense aquests homes i dones valents , la vida de la nostra Església i de la nostra Societat haurien estat, serien i seran molt diferents.

Mn. Ignasi Navarri Benet
La Seu d´Urgell, 24 de desembre de 2014.

img 2223inb

Compartir