Les Càritas Diocesanes de Solsona, Urgell i Lleida constaten la cronificació de la pobresa a Ponent

Les Càritas Diocesanes de Solsona, Urgell i Lleida han detectat al darrer any una cronificació de la pobresa. Aquesta cronificació ha fet que les persones ateses per aquesta institució necessitin un seguiment més personal, més exhaustiu i més ajudes. Les tres Càritas Diocesanes van atendre l’any passat 13.973 persones.

Les dades, fetes públiques amb motiu de la diada del Corpus, ens fan veure que els usuaris que venen a les nostres Càritas són persones que continuen tenint moltes dificultats per sortir del risc d’exclusió o vulnerabilitat. Les expectatives econòmiques que s’anuncien, encara no han arribat a les famílies que atén Càritas, ans al contrari s’estan agreujant i cronificant.

Durant l’any 2016 les tres Càritas Diocesanes han entregat 511.555 euros en ajudes econòmiques. Es tracta d’entregues directes a les famílies per cobrir les necessitats bàsiques (aliments, subministres de la llar, lloguers, medicaments). Des de les tres Càritas Diocesanes es detecten tres aspectes que dificulten la normalització de persones en situació de pobresa: la dificultat per accedir a l’habitatge, la cronificació de l’atur i el rebrot de les drogodepències.

En aquest sentit, les persones ateses en habitatges socials han augmentat, un 186%, per passar de 22 a 63 en l’últim any. A la vegada, s’han atès 1.670 usuaris, al programa de persones sense llar, el que representa un descens del 27% a causa de la menor presència de temporers.

Per altra banda, el programa amb més demanda és el d’integració laboral i social, que Càritas fa a través de les diferents empreses d’inserció laboral i fundacions, i que han registrat un augment del 10% respecte a l’any anterior amb 4.228 persones. Tanmateix, a les nostres empreses d’inserció hi treballen 43 persones, en el últim any s’han incorporat al mercat laboral 240 persones formades als nostres centres i als serveis d’orientació i intermediació laboral.

Per la seva banda, el programa d’acollida ha atès 4.222 usuaris. En aquest sentit, les tres Càritas lleidatanes destaquen que la cronificació de la pobresa comporta més visites als nostres centres d’atenció, aquests augments no es comptabilitzen com a més persones ateses, però suposen més nombre d’atencions.

Les tres Càritas Diocesanes també han mostrat la seva preocupació pel rebrot d’atencions a persones amb drogodependència que ha passat de 91 a 106, un augment del 14%.

Pel que fa al programa d’Infància, Adolescència i Família, s’hi ha produït un petit decrement d’un 5% del total d’atencions.

Les tres Càritas Diocesanes segueixen apostant perquè la persona pugui gaudir d’un treball digne remunerat com cal per cobrir les seves necessitats bàsiques. La seva aposta és l’atenció a la persona, per tant seguirem treballant perquè aquesta fita s’aconsegueixi, no conta’n a les persones com a números sinó dissenyar les accions necessàries que ens plantegin.

Les tres Càritas Diocesanes compten amb 1.476 voluntaris/es que ens donen el suport necessari per a poder portar endavant la nostra tasca.

Compartir