La litúrgia, obra de Déu i acció dels homes. Inauguració del IV Congrés Litúrgic de Montserrat

La tarda del 16 d’abril ha tingut lloc, a Barcelona, la inauguració del IV Congrés Litúrgic de Montserrat, convocat pels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) i l’Abat de Montserrat. L’acte s’ha celebrat a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona.

Aquest IV Congrés Litúrgic de Montserrat commemora i actualitza el I Congrés Litúrgic celebrat a Montserrat l’any 1915, en els inicis del moviment litúrgic. L’actual Congrés està organitzat per l’Abadia de Montserrat, la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona i la Comissió Interdiocesana de Litúrgia (CIL) de la CET. Les sessions del dijous 16 i el divendres 17 tindran lloc a Barcelona; la del dissabte 18, a la basílica de Santa Maria de Montserrat.

L’acte inaugural ha estat presidit pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, acompanyat per l’arquebisbe de Tarragona i president de la CET, Jaume Pujol, l’arquebisbe-bisbe d’Urgell i president de la CIL, Joan-Enric Vives, l’Abat de Montserrat, Josep Maria Soler i el degà-president  i el vice-degà de la FTC, Armand Puig i Joan Planellas. Hi ha assistit altres bisbes de les diòcesis catalanes i els congressistes.

En els parlaments inicials, el Dr. Puig ha valorat la importància, en els inicis del moviment litúrgic a Europa, del I Congrés Litúrgic de Montserrat, que tingué una assistència massiva de dos mil congressistes, i l’Abat Soler ha subratllat els quatre elements que es donen en els quatre Congressos litúrgics (1915, 1965, 1990 i 2015): afavorir la vivència de la litúrgia com a base de l’espiritualitat cristiana, aprofundir en la Paraula de Déu, conrear i difondre la música litúrgica i oferir als fidels una bona formació que els ajudi a viure en el servei als altres allò rebut en les celebracions litúrgiques.

Per part seva, l’arquebisbe Vives ha posat en relleu els aspectes més importants dels Congressos Litúrgics celebrats fins ara: l’aportació del Concili Provincial Tarraconense (CPT) de 1995 i del document de la CET sobre «La litúrgia, font de la vida espiritual«. Mons. Vives ha anunciat la publicació de la segona edició del «Cantoral litúrgic bàsic», fruit de la resolució n. 52 del CPT, la tercera edició en català del Missal Romà i la quarta edició dels quatre volums de la Litúrgia de les Hores.

Mons. Pujol, en el seu parlament, ha valorat l’impuls que els bisbes de les diòcesis catalanes, juntament amb l’Abadia de Montserrat, han donat durant aquests cent anys a la millora de la litúrgia, la qual està en el cor de la vida de l’Església. Per part seva, el cardenal Martínez Sistach s’ha complagut en presidir la inauguració del IV Congrés Litúrgic de Montserrat i ha valorat la incidència de la litúrgia en el poble fidel, fent especial esment a la persona i l’obra de l’arquitecte Antoni Gaudí, el qual va participar en el I Congrés Litúrgic de Montserrat.

La conferència inaugural del Congrés l’ha pronunciada Mons. Julián López Martín, bisbe de Lleó i president de la Comissió episcopal de Litúrgia de la Conferència Episcopal Espanyola, en torn de «La litúrgia, obra de Déu i acció dels homes«. Mons. López ha parlat de la litúrgia com a culte públic de l’Església i dels inicis del moviment litúrgic a Espanya, encapçalats pel I Congrés Litúrgic de Montserrat. Així mateix, s’ha referit a la litúrgia com a exercici del sacerdoci de Jesucrist i com a acció de Crist i de l’Església, en favor de tots els homes.

La celebració solemne de les Vespres, a la capella del Seminari Conciliar, presidida pel cardenal Martínez Sistach, ha clos la inauguració del IV Congrés Litúrgic de Montserrat.


Compartir