Jornada per la Pau a la Catedral de Sta. Maria d’Urgell

L’Arquebisbe d’Urgell Joan-Enric Vives va celebrar festivament la missa del primer dia de l’Any a la Catedral de Sta. Maria d’Urgell amb una especial intenció per la Pau del món, la pau a les famílies, a les institucions, especialment a les que porten les regnes de l’economia, i la pau dintre els cors, feta de reconciliació i d’amor a Déu i al pròxim, com explicà a la seva homilia de la solemnitat de la Mare de Déu.

Glossà també el lema del Sant Pare Benet XVI per al 2012: «Educar els joves en la justícia i la pau» i encomanà tota la Diòcesi a la protecció maternal de la Verge Maria, Mare de l’Església, demanant-li que ens ensenyi a viure segons la voluntat de Déu, donant glòria a Déu al llarg de l’any que s’inicia i semrpe, i a testimoniar preferentment el rostre de Déu que se’ns ha revelat en Crist Jesús.
Compartir