Jornada de pregària per la santificació dels sacerdots

L’Arquebisbe d’Urgell ha escrit als sacerdots i diaques, i a les Comnitats religioses de la Diòcesi, una carta on diu: 
El divendres, dia 12, coincidint amb la solemnitat litúrgica del Sagrat Cor de Jesús, la Congregació per al Clergat ens demana intensificar la pregària per la santificació dels sacerdots. 
És per això que us demano que a les intencions de la pregària universal de la Missa, i a la pròpia pregària personal de la Litúrgia de les Hores, preguem pels sacerdots i per les vocacions al ministeri sacerdotal, i, si us és possible, convidem els laics, consagrats i comunitats parroquials a unir-se a aquesta intenció de pregària. Un temps d’adoració al Senyor fet Eucaristia ens hi pot ajudar molt. 
Aquesta és una iniciativa volguda pel Sant Pare Francesc perquè el Poble de Déu mantingui viva l’estima i l’oració pels seus ministres, servidors de l’Evangeli de l’alegria i servidors de la taula de la Paraula i la taula de l’Eucaristia.

Compartir