Jornada de la Vida Consagrada a Balaguer

El dia 2 de febrer, festa de la Presentació de Jesús al Temple i Jornada de la Vida Consagrada, diverses religioses representants de les Comunitats presents al nostre Bisbat d’Urgell, van celebrar amb l’arquebisbe Joan-Enric una trobada de pregària i convivència al Santuari del Sant Crist de Balaguer.

Les Religioses Clarisses van preparar una pregària interactiva amb algunes danses que acompanyaven la lectura de la Paraula de Déu, el salm, i la memòria agraïda de la Veu de Déu que ens parla des de la seva Paraula revelada, a través de la vida encarnada de Jesucrist, Verb fet carn en les entranyes de Maria i Presentat al Temple, i en l’Eucaristia, que és el Sagrament de la presència real del Senyor, que habita enmig del seu Poble de consagrats per santificar-lo i omplir-lo amb el seu amor.

Hi eren presents les Germanes Clarisses del Sant Crist, les Missioneres de l’Immaculat Cor de Maria de Balaguer, les Concepcionistes i les Filles de Crist Rei d’Agramunt, i les Dominiques de l’Anunciata de Guissona. amb una breu reflexió, l’Arquebisbe destacà el gran valor dels consagrats a Déu que enriqueixen l’Església: Monjos, ermitans, religiosos i religioses, laics consagrats i verges consagrades en l’Orde de les Verges. Com els hem d’estimar i com ells han de mirar de ser fidels a la seva consagració, amb una vida santa i de servei als germans. I va demanar que preguéssim per les vocacions a la vida d’especial consagració, perquè creixin en nombre i santedat els religiosos i consagrats presents en el Bisbat, amb una dedicació valuosa per a l’Església i per a la societat.

Després amb la Comunitat de Monges Clarisses van compartir un berenar i un llarg diàleg obert amb l’Arquebisbe i entre elles, tot en un clima de joia per la llibertat que viu el qui tot ho dóna al Senyor.

Compartir