Inici de curs a les Facultats de Teologia i Filosofia, amb la lliçó de Mn. Parés sobre litúrgia.

La lliçó inaugural del curs 2014-2015 de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC) i la Facultat de Filosofia de Catalunya (FFC), que s’ha dut a terme al Seminari Conciliar de Barcelona el matí de dijous 2 d’octubre, ha estat impartida per Mn. Xavier Parés, Rector de Sant Ot i Degà del Capítol Catedral. L’acte ha estat presidit pel Cardenal Zenon Grocholewski, Prefecte de la Congregació per a l’Educació Catòlica, i hi han assistit per part del Bisbat d’Urgell, l’Arquebisbe Mons. Joan-Enric Vives i el Vicari General Mn. Ignasi Navarri.
Mn. Parés ha parlat de «La reforma litúrgica del Concili Vaticà II a les diòcesis catalanes». La ponència vol ser un resum de l’aplicació de la Sacrosanctum Concilium a les diòcesis catalanes. Té 4 parts: 1. Una referència als antecedents de la Reforma litúrgica, osia, el Moviment litúrgic de finals segle XIX i principis del s. XX i el Congrés litúrgic de Montserrat (1915); 2. la Litúrgia al Concili Vaticà II: Estructura i finalment aprovació de la Sacrosanctum Concilium. Intervencions de l’Església catalana; 3. Exemples significatius i fecunds de la recepció i aplicació de la Sacrosanctum Concilium a les diòcesis catalanes. Resum dels principals esdeveniments, institucions i moviments litúrgics a Catalunya. Principals liturgistes catalans en aquests afers; 4. Balanç del treball litúrgic realitzat a Catalunya, i Perspectives de futur, que seran el repta de la pastoral litúrgica a Catalunya per aquest segle XXI.
L’acte acadèmic s’ha dut a terme després de l’Eucaristia a la capella del Seminari, presidida per Mons. Grocholewski, el Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach. El Dr. Armand Puig, Degà-president de la FTC, i el Dr. Jaume Aymar, Degà-president de la FFC, han presentat les memòries del curs passat de les dues Facultats. Mons. Grocholewski ha tancat l’acte amb el seu parlament.

img 2509img-20141002-wa0001img-20141002-wa0003cet212 002cet212 007cet212 009

Compartir