III Trobada Interdiocesana d’Urgell i Solsona per a Animadors de cant litúrgic i Lectors de la Paraula de Déu

Al Santuari del Sant Crist de Balaguer ha tingut lloc el dissabte dia 30 de maig la tercera Trobada Interdiocesana per a Animadors de cant litúrgic i Lectors de la Paraula de Déu, convocada per les Delegacions diocesanes de Litúrgia de Solsona i Urgell.

Ha presidit la Trobada el bisbe d’Urgell Joan-Enric Vives, amb els Delegats diocesans Mn. Lluís Prat i Mn. Xavier Parés, així com els Delegats de Música de Vic i Urgell Maria Carme Girart i el de Lleida Mn. Joaquim Mesalles.

Mn. Joan Baburés, delegat de Litúrgia de Girona ha exposat la ponència «Litúrgia i Paraula de Déu» donant els elements més fonamentals de la litúrgia de la Paraula en la clebració eucarística i en els sagraments, així com en la litúrgia de les hores, després de la reforma litúrgica del Concili Vaticà II i els textos més rellevants.

Després han tingut lloc dos seminaris més pràctics sobre el ministeri del Lector amb les seves característiques i exigències, i de l’animador dels cants en les clebracions.

Pregària i germanor han acompanyat aquesta tercera trobada interdiocesana dels dos Bisbats, que ja han deixat convocada per al proper curs i amb l’esperança que sigui també amb la col•laboració de la veïna diòcesi de Lleida.

p1010103balaguer_038p1010096balaguer_035p1010089balaguer_033balaguer_019balaguer_039

 

Compartir