Formació de Càritas

El divendres 16 de novembre va tenir lloc al sant Crist de Balaguer, la nova edició de la jornada de formació per a directius, voluntaris, responsables de projectes i contractats de les Càritas de Solsona, Lleida i Urgell.

La formació que anava amb el lema de “Com a Càritas integrem la Comunitat” va començar amb una pregaria que va donar lloc a la presentació del tema a tractar a la jornada del nostre delegat episcopal a Càritas d’Urgell  Mn. Jaume Mayoral, que va fer ús del Evangeli de Lluc i de un recull de frases dites per tot l’equip que forma Càritas d’Urgell publicades a la memòria del 2016. Tot seguit, Mn Jaume Mayoral, va donar pas a voluntaris, participants dels projectes de Càritas i contractats que explicaren com ha estat la seva vivència amb Càritas i com d’una manera o una altra, el formar part de Càritas els ha ajudat a integrar-se a la comunitat.

Per finalitzar, és va fer una dinàmica per grups per poder posar en comú dintre de les Càritas del territori, com i què podem fer més Comunitat, per concloure els diferents grups vàrem posar en comú, les propostes i aportacions que s’havien extret de la dinàmica.

Compartir