Festa de St. Jeroni en els 1.600 anys de la seva mort

El dia 30 de setembre va tenir lloc al Santuari de la Mare de Déu de Refet la festa de St. Jeroni, prevere i doctor de l’Església, amb la celebració d’una solemne Eucaristia presidida per Mn. Joan A. Mateo i concelebrada per Mn. Antoni Ballester, el Rector. Hi van prendre part molt activa la petita Comunitat jerònima de Monges que s’inspiren en la Regla caracteritzada per l’amor i l’estudi amorós de la Sagrada Escriptura, i l’ideal eremític que va viure St. Jeroni a Betlem acompanyat per Sta. Paula i altres dones virtuoses que l’havien seguit des de Roma.

S’esqueia la commemoració dels 1.600 anys de la mort de St. Jeroni, traductor al llatí de la Bíblia, la “Vulgata”, per mandat del Papa St. Damas, i que motivava que en aquell mateix dia el Papa Francesc fes pública la seva Carta Apostòlica “Scripturae sacrae affectus”, que comença dient: “Un afecte per la Sagrada Escriptura , un amor viu i suau per la Paraula de Déu escrita és l’herència que Sant Jeroni ha deixat a l’Església a través de la seva vida i les seves obres”. I exhorta a estimar el que St. Jeroni va estimar, i a fer del propi cor una biblioteca de Crist, sabent que “ignorar les Escriptures és ignorar Crist”.

Compartir