Festa de St. Cosme i St. Damià a Queixans (Fontanals de Cerdanya)

Diumenge dia 27 de setembre l’Arquebisbe d’Urgell Joan-Enric Vives va presidir la celebració de la Festa Major de Queixans (Fontanals de Cerdanya) a llaor dels seus Sants Patrons, Sant Cosme i Sant Damià, i va beneir les obres de restauració que s’han realitzat al temple parroquial iniciades per l’anterior Consistori municipal i que s’han clos recentment. A la seva arribada a Queixans l’Arquebisbe fou rebut pel Sr. Rector de la Parròquia, Mn. Ramon Arderiu, i per l’Il·lm. Sr. Alcalde de Fontanals de Cerdanya, Sr. Ramon Chia.

Dins l’Eucaristia dominical que presidí el Sr. Arquebisbe tingué lloc l’acte de inauguració i benedicció de la restauració de les obres realitzades en el temple parroquial. Les obres han consistit fonamentalment en treure diverses humitats que afectaven l’església, repicar les parets, millorar el terra i una nova il·luminació, entre d’altres actuacions.

A la seva homilia l’Arquebisbe Vives glossà el passatge evangèlic proclamant en aquell diumenge XXVIè. durant l’any, tot aplicant-lo a les malalties de l’ànima que poden afectar els creients. Així com St. Cosme i St. Damià, patrons de la Parròquia, eren invocats com a protectors en general per a la salut del cos, també ens convé demanar la seva intercessió davant les malalties espirituals que poden afectar l’ànima. En aquest sentit l’Arquebisbe posà com a exemples concrets, a partir de l’Evangeli proclamat, l’egoisme i la cobdícia i presentà com un gran antídot la generositat (“Tothom qui us doni un vas d’aigua pel meu nom, perquè sou de Crist, us dic amb tota veritat que no quedarà sense recompensa) i el saber veure el positiu que hi pot haver-hi en tota persona humana i en tot corrent social (“Qui no és contra nosaltres és amb nosaltres”). Mons. Vives animà els fidels a viure coherentment la pròpia vida, sense distinció entre el que es diu i es fa i a tenir una actitud oberta amb els germans cristians, especialment els qui viuen situacions difícils i complicades com, actualment, els desplaçats i refugiats.

En escaure’s aquell diumenge la Jornada d’eleccions al Parlament de Catalunya l’Arquebisbe va pregar pels parlamentaris que serien escollits democràticament a fi que “construeixin una societat democràtica, solidària, acollidora i respectuosa amb totes les sensibilitats i defensora de les llibertats” (cf. Nota dels Bisbes de Catalunya davant les eleccions al Parlament, 7 de setembre de 2015).

Al final de l’Eucaristia es cantaren els goigs a llaor de Sant Cosme i Sant Damià i es veneraren les relíquies dels Sants que es conserven a la Parròquia.

Posteriorment tingué lloc un petit concert per part de la Coral “Cerdanya Canta” dirigida per la Sra. Mª del Carmen Ramon que també solemnitzà els cants de l’Eucaristia. 

Compartir