Escola catequètica de Ribes de Freser

Dilluns dia 26 de maig l’Arquebisbe d’Urgell va dictar la lliçó de l’Escola catequètica setmanal de Ribes de Freser, de ja llarga i continuada tradició, que aplega persones interessades a aprofundir en la fe i en la comunió de la Vall de Ribes. Mons. Vives comentà i dirigí la reflexió sobre “Les Prioritats Pastorals a la Diòcesi d’Urgell 2014-2018” a patir de les línies ofertes per l’exhortació apostòlica Evangelii gaudium del Papa Francesc.
L’Arquebisbe d’Urgell glossà com a partir de la Visita ad Limina Apostolorum que els Bisbes de Catalunya i Espanya van dur a terme l’any passat al Sant Pare Francesc i l’informe elaborat per la Diòcesi d’Urgell, després de treballar-lo amb els Consells Pastoral i Presbiteral i els Arxiprestos de la Diòcesi, van ser publicades aquestes Prioritats Pastorals per a la Diòcesi, a manera d’un Pla Pastoral per als propers quatre anys, amb una sèrie d’objectius concrets que es fonamenten en la importància de l’evangeltizació renovada, de la Parròquia, de la caritat envers els pobres i d’una actitud oberta i acollidora per als qui s’hi apropen, especialment envers els més febles i necessitats.
Posteriorment Mons. Vives presidí l’Eucaristia a la parròquia de la Mare de Déu Assumpta de Ribes de Freser, acompanyat dels Rectors in solidum Mn. Joaquim Cebrian i Mn. Joan Perera, i del Secretari Mn. David Codina i el diaca Mn. Oriol Pallàs.
En acabar la celebració eucarística l’Arquebisbe pogué saludar breument el recentment elegit Alcalde de Ribes de Freser, Sr. Marc Prat que havia obtingut una rotunda victòria a les eleccions municipals del dia anterior.

Compartir