Encuentro europeo de Pastoral Vocacional en Albania

De los días 28 de febrero al 3 de marzo tuvo lugar en Tirana (Albania) el Congreso de Delegados Nacionales de Pastoral Vocacional organizado por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa (CCEE).

El Arzobispo de Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, Presidente de la Comisión de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Eusebio Hernández Sola OAR, asistieron en representación de España.

Al final del Congreso emitieron el siguiente el siguiente comunicado:

Déu crida a tothom. Responguem a l’Esperança!

Congrés de delegats nacionals per a la pastoral vocacional

Tirana, Albània, 28 de febrer-3 de març 2018

Déu té un projecte de vida per a tothom! Ahir com avui, Crist crida homes i dones per respondre a la seva personal «crida de Déu». A Tirana, una cinquantena de delegats representants de Conferències Episcopals, procedents de 17 països europeus, es van reunir per invitació de S.E. Mons. Ottavio Vitale, Bisbe de Lehzë i responsable de la pastoral vocacional de la Conferència Episcopal Albanesa, per parlar sobre la bellesa de la vocació cristiana. La Delegació espanyola estigué presidida per S.E. Mons. Joan-Enric Vives, President de la Comissió de Seminaris i Universitats de la Conferència Episcopal Espanyola i S.E. Mons. Eusebio Hernández Sola OAR, membre de la Comissió.

De l’intercanvi a la reunió plenària i en els grups de treball, s’ha pogut constatar la riquesa de les experiències que han implantat diversos organismes eclesials per adaptar la pastoral vocacional als reptes d’un món en constant canvi. En efecte, al costat de les formes pastorals “tradicionals” (trobades de pregària, adoració eucarística, campaments escolars, voluntariat) apareixen noves experiències (vídeos, campanyes vocacionals per internet i xarxes socials…) adreçades a testimoniar la bellesa d’una vocació al sacerdoci o a la vida consagrada.

Com ha recordat S.E. Mons. Oscar Cantoni, Bisbe responsable de l’ European Vocations Service (EVS) de la Comissió “Joves” del Consell de les Conferències Episcopals Europees (CCEE) que ha organitzat la trobada “en la pastoral vocacional no partim de zero, ja que tenim abundants indicacions magisterials, fruït d’una rica experiència compartida, afermada amb el temps, en els diversos països d’Europa, també a la llum d’un text significatiu, del qual celebrem el vintè aniversari: és el document In Verbo tuo”.
És precisament a partir d’aquest document vaticà, que el P. Amedeo Cencini, Professor a la Universitat Salesiana i a l’Institut de Psicologia de la Universitat Gregoriana de Roma, ha proposat una anàlisi sobre l’estat de les vocacions a Europa. Les dades disponibles demostren que no podem parlar avui d’una crisi de vocacions a Europa. De fet, encara que es percebi una tendència vocacional negativa, fruït d’una ideologia secular que està esdevenint cada dia més global i generalitzada, això és només cert per algunes vocacions, aquelles que podríem considerar clàssiques/tradicionals (sacerdots, religiosos). Malgrat això, existeixen encara senyals que mostren la perdurant fecunditat d’aquestes vocacions o la presència de noves experiències vocacionals de vida consagrada que, de fet, amplien el concepte de vocació, de consagració i de crida. El P. Cencini recorda que la proposta vocacional és fonamentalment Querigma, perquè és el misteri del Déu que crida i del cridat que respon a l’amor.
També, de les intervencions dels participants, ha estat possible observar una clara tendència a posar en relació la pastoral vocacional amb altres àmbits pastorals i especialment amb la pastoral juvenil, com també ha recordat el P. Fabio Attard SBD, Conseller per a la Pastoral Juvenil dels Salesians, presentant els resultats d’una enquesta realitzada en cinc conferències episcopals per preparar el Sínode. Moltes intervencions han subratllat també l’important treball realitzat per les diferents realitats eclesials per preparar el Sínode dels Bisbes sobre els joves, la fe i el discerniment vocacional, programat a Roma pel proper mes d’octubre. Han testimoniat aquest lligam amb el Sínode, l’escolta cada dia, de les experiències de fe, d’un grup de joves, de diferents diòcesis d’Albània i Alemanya.
A més, dels informes dels delegats apareix cada vegada més la consciència que la pastoral vocacional és una responsabilitat de tota la comunitat cristiana. Fruït d’això les nombroses activitats impliquen també altres àmbits pastorals, en primer lloc, la família. Això apareix encara més clarament quan parlem d’una vocació al sacerdoci ministerial, com ha subratllat S.E. Mons. Jorge Carlos Patró Wong, Secretari dels Seminaris de la Congregació per al Clergat. La vocació al sacerdoci és un do que Déu dóna a l’Església i al món, i per tant, no pot ser tractada d’una manera individualista, ja que necessita el suport de tota la comunitat, ja que «aquesta referència comunitària romandrà durant tota la vida sacerdotal». Pel que fa referència a la vocació a la vida consagrada, el Sr. Nathalie Becquart, Responsable del Servei Nacional per a la Evangelització dels joves i per les Vocacions de la Conferència Episcopal Francesa, ha insistit en la importància d’una pastoral vocacional marcadament sinodal.
Durant la reunió, els delegats han pelegrinat al Santuari nacional de la Mare de Déu del Bon Consell Santuari Nacional (Patrona d’Albània) a Scutari, on han visitat el Museu-antiga presó (prop de l’actual monestir de les Clarisses) de la policia secreta albanesa («Sigurimi») en el temps del règim. La vida dels 38 beats albanesos, assassinats per causa de la seva fe, és la imatge d’una vocació viscuda en plenitud i testimonia encara avui la riquesa espiritual d’una Església en un País que el règim totalitarista volia fer ateu.
Durant la reunió, Michele Gianola (Itàlia) i Filip Hacour (Bèlgica) han estat elegits Vice-Coordinadors EVS per un període d’un any. Guiaran l’EVS juntament amb el coordinador Emil Parafiniuk (Polònia).

El próximo encuentro tendrá lugar durante la primera semana del mes de julio 2019.

Fotografías en:
https://www.flickr.com/photos/147542580@N05

Compartir