Els catequistes al servei de la Iniciació Cristiana

Del 23 al 25 de febrer ens hem reunit a Madrid els delegats diocesans de catequesi en motiu de la celebració de les jornades anuals de delegats. Enguany, en continuïtat amb les darreres jornades on es presentà el Catecisme Testimonis del Senyor, les jornades s’han centrat en Els catequistes al servei de la Iniciació Cristiana.
El nou equip de la Subcomissió Episcopal de Catequesi de la CEE presidit per Mons. Amadeo Rodríguez ens acompanyà durant tots aquests dies. Abans de la intervenció dels diferents membres del nou equip, Mons. Javier Salinas que fou l’anterior President de la Subcomissió i essent actualment President del la Comissió Episcopal de l’Apostolat Seglar dictà la primera ponència sobre la tasca i la formació dels catequistes al servei de la Iniciació Cristiana (IC).
En els dies posteriors hi intervingueren com a ponents els diferents membres de la Subcomissió: Mons. Julián Ruiz Martorell amb el tema de La Paraula de Déu en el procés de la Iniciació CristianaLa pregunta vocacional en la Iniciació Cristiana. I també foren convidats com a ponents D. Juan Carlos Carvajal Blanco i Mª Eugenia Gómez Sierra (professors de la Universitat de San Dámaso de Madrid) sobre L’itinerari espiritual en els processos d’iniciació cristiana. L’itinerari espiritual en nens i adolescents.
D. Ramiro Pellitero, professor de la Universitat de Navarra, feu una comunicació referint-se al nou Catecisme en el camí de la bellesa.
A nivell d’experiències que s’estan realitzant en algunes diòcesis a partir de Testimonis del Senyor se’ns presentaren: el Projecte 5+1 per part de D. Natalio Saludes, coordinador de Pastoral Juvenil i d’Infància a la província ofm de Santiago; Vull saber el fonamental del cristià per part de Carolina, de la vocalia de Joventut dels Cursets de Cristianitat del bisbat de Cartagena-Múrcia; i L’experiència catequètica d’un difusor mediàtic per part del periodista D. Manuel María Bru a la seva parròquia de San Jerónimo el Real de Madrid.
A cada ponència, comunicació i conjunt d’experiències els acompanyaren els seus respectius moments de diàleg i de reflexió sobre alguna de les temàtiques que es tractaren.
A la cloenda de les Jornades per part de D. Amadeo es presentà breument i es lliurà posteriorment a cada delegat la Instrucció Pastoral sobre els catecismes de la Conferència Episcopal Espanyola per a la iniciació cristiana d’infants i adolescents titulada Custodiar, alimentar y promover la memoria de Jesucristo.

0img 2383img 2370img 2404img 2437

Compartir