Declaració de les Virtuts heroiques de la Mare Anna Maria Janer Anglarill, fundadora de les Religioses de la Sda. Família d’Urgell

La Santa Seu ha fet públic el dia 3 de juliol que el Sant Pare Benet XVI ha aprovat les virtuts heroiques de la Serventa de Déu Anna Maria Janer Anglarill, fundadora, ara ha fet 150 anys, de l’Institut de Religioses de la Sagrada Família d’Urgell, amb l’ajuda i la col·laboració dels Bisbes d’Urgell Mons. Josep Caixal i Mons. Salvador Casañas. Aquest Institut té cura d’hospitals i escoles, residències d’ancians i serveis pastorals diversos en onze països del món.

Compartir