Convocatòria de la XXVIIIª sessió del Consell Diocesà

El proper dissabte dia 8 de maig de 2010 a les 10.00h. la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell acollirà la XXVIIIª sessió del Consell Diocesà de Càritas d’Urgell.

Entre els temes previstos en l’ordre del dia, cal destacar l’aprovació, si s’escau, de la Memòria econòmica del 2009, del Pressupost del 2010 i el vist-i-plau a la Memòria d’activitats corresponent a l’exercici anterior.

Compartir