Confirmacions a la Parròquia de St. Miquel de La Sentiu de Sió

Diumenge dia 5 de juliol el Bisbe Joan-Enric ha administrat el sagrament de la Confirmació a 5 joves de la Parròquia de Sant Miquel de La Sentiu de Sió, dins l’eucaristia dominical. Ha estat rebut a l’arribada al municipi per l’Il»lm. Sr. Alcalde Marcel»lí Guillaumet i Camarasa, així com pel Sr. Rector Mn. Domènec Farré i un nombrós grup de feligresos. El Bisbe s’ha interessat per la problemàtica del poble ja que ha quedat exclòs dels beneficis de regadiu del Canal Segarra-Garrigues que precisament s’inaugurava aquell diumenge.

Compartir