Cent responsables de catequesi es reuneixen a les XIV Jornades Interdiocesanes

Els dies 1 i 2 de juliol han tingut lloc al Seminari Conciliar de Barcelona les XIV Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi, organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears (SIC). Les ha presidides Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona i president del SIC, i hi han participat el Delergat diocesà d’Urgell Mn. Antoni Elvira i altres membres dels Arxiprestats d’Urgell.
Durant dos dies, els participants han reflexionat i treballat a l’entorn dels grans eixos que els responsables han de tenir en compte en la catequesi amb els nois i noies d’ entre 10 i 14 anys, unes edats de gran transcendència i en les quals els infants i adolescents d’algunes de les nostres diòcesis són convocats per a preparar-se per a rebre el sagrament de la Confirmació. Entre altres aspectes, s’ha reflexionat sobre quines són les característiques que haurien de tenir els catequistes a qui els siguin assignats els grups d’aquestes edats.
Una primera sessió, a càrrec del psicòleg mallorquí Jaume Martorell, ha tractat sobre l’evolució de la religiositat dels nois i noies entre 10 i 14 anys. Una segona part, conduïda per Mn. F. Xavier Morell, delegat diocesà de catequesi de Tarragona, ha afrontat la qüestió de la comunitat parroquial com espai de socialització i d’iniciació cristiana. El tercer espai de treball i reflexió versà sobre les competències i l’espiritualitat més adequada del catequista educador i fou dirigida per Mn. Antoni Vadell, vicari episcopal i delegat de catequesi de Mallorca. Finalment, a la darrera part de l’encontre s’abordaren els mètodes pedagògics i els procediments didàctics més escaients per a la catequesi adreçada als nois i noies de 10 a 14 anys. Mn. Antoni Elvira, vicari episcopal i delegat de catequesi d’Urgell, i Mn. Joan Àguila, catequeta de l’arquebisbat de Tarragona en foren els ponents.
Una de les dues celebracions de l’Eucaristia se celebrà a la Basílica de Sant Josep Oriol de Barcelona, amb motiu del centenari de la primera pedra d’aquest important temple parroquial de l’Eixample barceloní. En acabar, el rector i delegat diocesà de catequesi de Barcelona, Mn. Enric Termes, conduí els participants per un recorregut catequètic i iconogràfic per aquest conjunt basilical.

Compartir