Carta del Papa Francesc a l’Arquebisbe Joan Enric en els seus 25 anys d’episcopat

Amb data 1 d’agost, l’Arquebisbe Joan-Enric Vives ha rebut una Carta del Sant Pare Francesc en llengua llatina en la qual el felicita pels seus 25 anys de ministeri episcopal que es compliran el dia 5 de setembre i li atorga una benedicció apostòlica que fa extensiva a la seva família i a la Diòcesi d’Urgell.

El text de la Carta traduït al català és el següent:

Al venerable Germà

Joan-Enric Vives Sicília

Arquebisbe-Bisbe d’Urgell

          Aquesta comunitat d’URGELL, que compta amb uns annals molt antics i alhora excel·leix amb uns preclars documents de la seva vida eclesial, properament celebrarà un joiós i solemne esdeveniment, el vint-i-cinquè aniversari del teu Episcopat; i també posa de manifest i refereix uns eloqüents testimonis de les teves meritòries actuacions, de les quals el teu ànim s’enforteix i n’obté el goig del mèrit de les accions ben fetes.

            Tu, Venerable Germà, en altre temps després d’haver completat el corresponent curriculum d’estudis, i d’haver rebut l’orde presbiteral l’any 1974, vas començar la teva tasca apostòlica i tingueres cura parroquial en diverses parts de la teva Arxidiòcesi nativa, plenament  conscient que amb una recta moderació i actuació s’esdevindrien molts beneficis per a la comunitat eclesial. Per això, vas començar a ajudar en parròquies, actuares activament en la pastoral dels joves, posares tot el teu esforç a moderar i educar els seminaristes.

          Després la teva comunitat de Barcelona va veure amb goig que ascendissis un grau superior, quan el cinc de setembre fores consagrat Bisbe Auxiliar, destinat a aquella Seu, i així rebessis i portessis a terme unes responsabilitats més grans per al bé de tota la família eclesial.

          Per decisió del Nostre Antecessor, sant Joan-Pau II, fores nomenat Coadjutor de la Diòcesi d’Urgell, de la qual, passats dos anys, n’esdevingueres l’Ordinari amb plenitud de drets. Aquí certament s’han mostrat les teves virtuts episcopals, hi has exercit profusament la laboriositat, perícia, espiritualitat, i t’has guanyat l’estimació dels altres Bisbes. Et considerem un fidel ministre de l’Església, plaent al Successor de Pere. I meritòriament has estat decorat amb la dignitat d’Arquebisbe “ad personam”, de la qual en participa també el Principat d’Andorra.

          Amb aquesta breu precedent descripció, volem mostrar tot el teu curriculum i felicitar-te’n especialment, en esdevenir-se aquest aniversari. Al mateix temps, demanem al diví Pastor que et curulli del seu consol, i en el quotidià ministeri conforti el teu ànim, mentre finalment, de tot cor, Venerable Germà, t’impartim la Benedicció Apostòlica que augura una copiosa remuneració celestial, la qual benedicció s’estén també als teus i els alegra, tot acudint a una fructífera execució del Nostre ministeri Petrí.

          Donat al Vaticà, el dia u d’agost de l’any 2018, any sisè del Nostre Pontificat.

                                                Francesc
vives papa

Compartir