Càritas d’Urgell presenta a la Seu d’Urgell el seu nou centre d’atenció i activitats

«Fem un pas endavant en el desplegament de la xarxa de centres d’activitats de Càritas» va destacar el director de Càritas Urgell, Josep Casanova, en la presentació del Centre Sant Ot, el nou local de l’entitat a La Seu d’Urgell, un espai amb vocació de servei, que aglutina les activitats de formació i suport i també les atencions a persones i famílies. Josep Casanova va fer palès l’essència d’aquest projecte de Càritas: «homogeneïtzar amb flexibilitat els diferents projectes, adaptació al territori i una major visibilitat dels projecte Càritas a la comarca». El Centre Sant Ot va ser beneit i inaugurat per l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives i Sicília en un acte en el que també van assistir el Delegat diocesà de Càritas, Mn. Jaume Mayoral, la presidenta de Càritas Catalunya, Carmen Borbonés, l’Alcalde de La Seu d’Urgell, Albert Batalla i nombroses autoritats locals i de la comarca, a més de nodrida representació de la societat civil, els personal i voluntaris de l’entitat. Durant la tarda, moltes persones es van acostar per conèixer el centre durant els temps de portes obertes.

Mons. Joan-Enric Vives va posar en relleu que la dedicació, el suport i la tasca de Càritas té com a motor l’amor de Déu, fent referencia la cita que ostenten els centres de Càritas: «Deus Càritas est» i a la centralitat del missatge cristià de l’entitat. Es va felicitar de la tasca que s’està duent a terme en el centre i va encoratjar l’equip de treball que l’ha fet possible a seguir endavant. Per la seva banda, l’alcalde de la ciutat va agrair «la tasca ingent» que ha fet en els darrers l’ONG de l’Església i s’ha felicitat l’esperit de col•laboració amb l’ajuntament i les altres institucions de la ciutat i de la comarca.

El centre Sant Ot a La Seu d’Urgell centralitzarà el conjunt d’activitats i serveis que s’ofereixen als usuaris, en la línia ja encetada per l’entitat a Balaguer (Centre Sant Domènec) i a la de Puigcerdà de oferir una xarxa de centres que donin suport a la població amb prestacions diverses. A La Seu d’Urgell, es concentren els projectes d’atenció a famílies; el Projecte Aula Suport per a nois i noies d’entre 17 i 28 anys per millorar les habilitats socials i aconseguir conductes prelaborals; projectes de formació, el projecte Nou Grapats de reinserció laboral i els serveis centrals d’administració de l’entitat.

Aquest tipus d’infraestructura s’està mostrant molt útil: del total de persones o famílies ateses en els diferents àmbits de Càritas d’Urgell el 2013, el 53 % es van atendre entre els dos centres de Sant Domènec de Balaguer i el de Puigcerdà. També el treball en aquets dos centres han possibilitat la participació durant el 2013 de 36 voluntaris. Aquest model de centre d’activitats, ideat per ser un recurs dinamitzador del nostre pla d’acció i del pla de voluntariat, ens fa valorar de forma positiva la seva idoneïtat i també l’oportunitat d’estendre el model.

Àlbum de fotos

0p10407550p10407590p10407650p10407720p10407820p1040797

Compartir