«20 anys del Concili Provincial Tarraconense: En què pot il·luminar avui l’Església a Catalunya?»

El dia 11 d’abril, la Fundació Claret va organitzar un Simposi amb motiu del 20è aniversari del Concili Provincial Tarraconense (1995) per cercar elements d’aquell esdeveniment eclesial que puguin il·luminar i dinamitzar el present i futur de l’Església a Catalunya. Hi va assistir l’Arquebisbe d’Urgell i Secretari de la Conferència Episcopal Tarraconense, que va dirigir una salutació als participants a l’inici del Simposi.

El Concili Provincial Tarraconense va suposar per a l’Església a Catalunya un esdeveniment de primera magnitud, malgrat dificultats i recels. I això per diverses raons: per la dinàmica de participació que va generar, per les reflexions que va provocar en diversos cercles i a l’aula, per les conclusions que va adoptar. A 20 anys de la celebració, en un nou context eclesial i sòcio-polític.

Hi van intervenir el P. Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat i director de la revista Documents d’Església, parlant de «Elements del Concili Provincial Tarraconense com a esdeveniment que ens poden il·luminar avui». També el Bisbe emèrit de Girona, Mons. Carles Soler Perdigó, que fou el Secretari general del Concili Provincial Tarraconense, sobre «L’experiència personal del Concili Provincial Tarraconense i reflexió sobre la seva actualitat». I una tercera aportació amb forma de taula rodona sobre «En què pot il·luminar el Concili Provincial Tarraconense el present i el futur de l’Església de Catalunya?», amb les aportacions de Mn. Joan Torra, teòleg, rector de les parròquies de Torelló a Vic, professor de teologia que va ser membre participant en el Concili Provincial Tarraconense així com també ho foren el Sr. Marcel Joan, periodista, membre de la Comissió preparatòria i de la Comissió Diocesana de Barcelona, i la Gna. Catalina Verdera, Filla de la Caritat i responsable del programa de voluntariat de la Fundació Filles de la Caritat Fundació Social. El Moderador fou el Sr. Jordi Llisterri, periodista i Director del portal d’informació religiosa CatalunyaReligio.cat.
Foto: CatalunyaReligio.cat

Compartir