17es. Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi

Durant els dies 5 i 6 de juliol van tenir lloc al Seminari Conciliar de Barcelona les 17es. Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi amb el lema “Camins i llocs diversos per a la catequesi”, organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears (SIC). De la Diòcesi d’Urgell hi va participar el Vicari episcopal per a l’acció pastoral i Delegat diocesà de catequesi, Mn. Antoni Elvira i un bon grup de catequistes.

Els participants van treballar tres continguts importants per fer un pas més enllà en totes les parròquies catalanes i balears. Així ho va dir Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona, que va donar la benvinguda a tots els catequistes. En hores de treball repartides entre el matí i la tarda d’ambdós dies es van poder reflexionar i concretar els següents continguts: Pràctiques renovadores a casa nostra, els irrenunciables de la instrucció, i l’ensenyament intergeneracional.

La catequesi a casa nostra 

El primer grup, ‘algunes pràctiques renovadores de la catequesi a casa nostra’, va tractar sobre la catequesi en un centre d’esplai. L’educació en el lleure pot ser un àmbit on acompanyar processos catequètics. L’esplai facilita un marc vital on viure i practicar allò que s’ha descobert en la catequesi. Va anar dividida en cinc subgrups per fer més específica i profunda aquesta secció.

El segon va ser la catequesi en l’Acció Catòlica. Es parlà del catecisme de Jesús, emmarcat en la dinàmica i l’estil de treball dels grups de l’Acció Catòlica Infantil. Una proposta acompanyada de materials per als infants.

Després hi hagué la catequesi en temps de vacances. Algunes parròquies franceses programen activitats catequètiques intensives aprofitant els diversos períodes de vacances.

El quart subgrup que van poder gaudir tots els assistents va ser la catequesi en un agrupament escolta per d’aquesta manera promoure l’educació integral de la persona. En alguns agrupaments l’educació de la fe constitueix un element essencial, especialment pel que fa a la preparació catequètica.

L’últim subgrup va ser la catequesi en les escoles catòliques. El ministeri de la Paraula es pot exercir en l’escola cristiana de múltiples formes, entre elles la catequesi, d’acord amb les orientacions diocesanes.

Els irrenunciables de la catequesi

El següent grup que els catequistes van treballar va ser els «irrenunciables» de la catequesi. La catequesi, encara que es pot realitzar en diversitat de llocs i vies, sempre haurà de tenir presents alguns elements que no hi poden faltar. Se n’ha de respectar la naturalesa pròpia, intentant desenvolupar tota la riquesa del seu concepte, mitjançant la triple dimensió de paraula, memòria i testimoni.

La catequesi intergeneracional

Per últim trobem el grup que va parlar de la catequesi intergeneracional anomenat ‘més enllà de les edats’. En diversos llocs del món apareixen noves pràctiques on tota la comunitat cristiana és receptora de la catequesi, amb la convicció que la reflexió, l’intercanvi i la celebració entre generacions facilita la transmissió de la fe i la comunió interna. Aquest grup va parlar de tres coses principals: La primera, el treball, entorn de les claus que mouen a posar en marxa una catequesi intergeneracional. La segona, la presentació i valoració d’una experiència concreta. I la tercera, les eines per posar en marxa una pràctica intergeneracional.

Compartir