Dissabte Sant – Vetlla Pasqual (A)

Germans:

Aquesta nit i, aproximadament a la mateixa hora, milers i milers de comunitats cristianes de tot el món canten i celebren la Pasqua del Senyor, i la llur pròpia pasqua. Tot allò que hem fet i farem durant aquesta Vetlla ens ajuda a entendre i a viure esplèndidament el misteri que celebrem.

La mateixa nit que, amb la seva foscor és símbol de la ignorància, del error, de la culpa i també de la mort; la llum del ciri, el pregó pasqual, les flors i l’al·leluia entonat solemnement, constitueixen el llenguatge simbòlic que, juntament amb la paraula, ens ajuden a sintonitzar de cor amb el misteri del Crist Ressuscitat.

Les lectures que hem escoltat presenten un únic moviment salvador històric que Déu ha obrat en la humanitat, des del origen de la raça humana, fins a la nova creació, la nova vida en Jesús ressuscitat.

Els llibres històrics han presentat la creació del món i la de l’home i ens han recordat que Déu salvà el seu poble de l’esclavatge com a primícia i senyal evident de la voluntat divina d’oferir la salvació definitiva, per la Pasqua de Crist, a tot el poble, en el Regne del cel.

La lectura dels profetes ens ha recordat l’abundància de los promeses de Déu, per tal d’estimular la nostra esperança. Déu va prometre, per mitjà dels profetes, que ens aplegaria dels quatre punts de la terra, que ens donarà un cor nou, que ens purificarà, que serem el seu poble, que ens estimarà amb misericòrdia eterna i que ens omplirà de tota mena de dons.

El Nou Testament ens ha anunciat la gran notícia de la resurrecció i la seva actualització per mitjà del baptisme. Els batejats hem estat fets participants reals de la resurrecció de Crist i de la seva vida nova. Nosaltres ja hem ressuscitat amb Crist i hem estat nomenats hereus amb ell de la seva mateixa glòria. Només ens manca fer efectiva aquesta herència que tindrà lloc en acabar-se’ns la vida temporal, amb el seguiment de les seves petjades, mentre vivim en aquest món.

La Pasqua que avui celebrem dóna sentit a la nostra fe i a la nostra existència terrenal. Per això seguim perseverant, malgrat les dificultats, perquè Jesús ha inaugurat un nou ordre de coses i viu per a nosaltres i amb nosaltres. La nostra fe no ens porta pas a ser seguidors d’un llibre o d’una doctrina, sinó d’una persona vivent, Jesús, el Messies salvador. L’Evangeli ens ha dit: no tingueu por perquè Jesús de Natzaret, el crucificat, ha ressuscitat.

Aquesta nit ens orienta cap a una més assídua celebració del sagraments i ens invita a portar una vida pasqual amb Crist: vida nova d’alegria, de llibertat de fills salvats, d’energia en el camí del bé, d’esperança. Alguna cosa ha de canviar en cadascú de nosaltres i en la nostra comunitat parroquial, a partir d’aquesta sagrada Vetlla.