Simplici

Anys episcopat: 589-599

Assistí al concili tercer de Toledo (589), al segon de Saragossa (592) i al segon de Barcelona (599).