Simó de Guardiola i Hortoneda

Anys episcopat: 1827-1851

Lloc de naixement: Aleixar (Baix Camp)