Antoni Pich Badia

Nascut a Sabadell, el 15 de juny de 1944

Any ordenació: 2000

Tel. 973 40 03 13