Josep de Boltas i Vélez

Anys episcopat: 1785-1795

Lloc de naixement: Orán (Argèlia) de pares catalans