Homilies dominicals, per Mn. Enric Prat

Les homilies dominicals que oferim estan pensades especialment per a aquelles persones que disposen poc temps per a preparar a seva pròpia homilia, o que tenen dificultats per a preparar-la. El redactat esta ja preparat per a ser llegit. Van ser escrites per Mn. Enric Prat Jordana (1927-2023).

Llistat d’homilies:

Blog d’altres homilies

Mossèn Enric Prat també va preparar altres Homilies, totalment diferents de les publicades en aquesta web. Són diferents en el contingut, en l’estil i en l’extensió. Cada Homilia conté una sola idea, l’expressada en el títol. La breu argumentació es basa gairebé únicament en els textos litúrgics del dia. Creiem que aquestes homilies poden servir perquè cada interessat pugui preparar la seva pròpia; o com a guió d’un comentari més espontani. La millor utilització, però, la trobarà cada puntual usuari. Possiblement, altres persones, a més dels predicadors, trobaran en aquests escrits l’ocasió d’aprofundir en el sentit pregon de la Paraula de Déu en la litúrgia, i de gaudir del consol espiritual que ens ofereix.

Sigui tot a lloança de Déu i a benefici espiritual i humà d’aquells que en vulguin fer ús.