Diumenge XXVII durant l’any (A)

Germans:

El llibre del profeta Isaïes ens ha parlat de la vinya estimada del Senyor. La vinya del Senyor de l’univers era llavors el poble d’Israel; és ara l’Església de Jesús. Els homes de Judà eren els ceps que ell havia preferit; són ara els batejats confirmats i participants en l’Eucaristia que formen el nou poble de Déu. El Senyor cavà la seva vinya, la netejà de pedres i la conreà amb molt d’amor. Esperava confiadament que li donaria bon raïm: n’esperava justícia i bondat. I li donà raïms agres: No hi veu sinó injustícia i sent el clam del oprimits.

La nova vinya del Senyor -el poble dels batejats- en comptes de reproduir els valors evangèlics, s’han dedicat a menjar i a beure, a fer provisió de béns materials i a confiar en les obres de les seves mans. I segueix el profeta Isaïes: Doncs ara us diré que penso fer amb la meva vinya: li trauré la tanca i que els ramats la brostegin, enderrocaré el seu clos i que el bestiar la trepitgi. La deixaré abandonada. Hi creixeran argelagues i cards.

A l’Evangeli s’ha presentat la paràbola dels vinyaters . Ells havien de cultivar la vinya. Són els qui reben l’encàrrec de dirigir i conrear el poble de Déu. És una paràbola dirigida als grans sacerdots i als notables el poble. L’amo de la vinya els exigia la part corresponent del fruit, i ells no la hi volen donar. És més, es volen fer amos de la vinya i maten l’hereu. Els vinyaters del poble de Déu el que han de fer és cultivar la vinya, procurar-li salut i que estigui ben ufana, perquè pugui donar molt de fruit. L’han de treballar i viure dels seus fruits, però mai no se l’han d’apropiar ni intentar de posseir-la. La missió llur és, no deixar la vinya tal com estava i que es torni erma; ans al contrari, cavar-la, esporgar-la i protegir-la contra epidèmies. Cas de no fer un bon cultiu de la vinya, pot passar allò que ens ha dit Jesús a l’Evangeli: Per això us dic que el Regne de Déu us serà pres i donat a un poble que el farà fructificar.

A la carta de Sant Pau hi trobem les recomanacions perquè la vinya sigui ben conreada i doni mol de fruit. Ens ha dit: A cada ocasió acudiu a la pregària i a la súplica. (…) Així la pau de Déu guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist. (…) Interesseu-vos per tot allò que és veritat, respectable, just, net, amable, de bona reputació, virtuós i digne d’elogi.

Aquests són els valors evangèlics, aquests són els fruits que el Senyor espera de la seva vinya. La vinya estimada de Déu, una vinya que som nosaltres. A ella ha enviat el seu Fill per salvar-ne la propietat i conduir-la a la dignitat de vinya del Senyor, vinya florida i fecunda.