Diumenge II durant l’any (A)

Germans:

Amb la Litúrgia d’avui ens traslladem als inicis de la vida pública de Jesús, quan ningú no el coneixia encara. En aquesta ocasió, Joan Baptista el veié passar i va córrer a comunicar als seus deixebles tot el que sabia d’ell, perquè se n’animessin a seguir-lo. Els digué : Mireu l’Anyell de Déu que pren damunt seu el pecat del món. )…) He vist que l’Esperit baixava del cel com un colom i es posava damunt d’ell. (…) Jo ho he vist i dono testimoni que aquest és el Fill de Déu.

Amb l’aparició de Jesús en l’escena tot queda trasbalsat: la era antiga ha passat; ha arribat la plenitud dels temps; Déu s’ha fet present al món en la persona de Jesús i comença la nova era de la salvació dels homes. L’home no pot alliberar-se, ell tot sol, de la càrrega del mal que l’oprimeix, fruit del pecat que embruteix la humanitat sencera. Ara Déu hi ha pres part i la salvació dels homes serà obra seva: Mireu l’Anyell de Déu que pren damunt seu el pecat del món.

Per a nosaltres, aquesta és l’hora de la fe: Tot el que ens ha arribat sobre Jesús -tret de les dades històriques- més que una evidència científica comprovada, és una esperança en la promesa, confirmada per la paraula dels testimonis oculars. Més que un coneixement clar, es l’acceptació d’una notícia que cal creure, sense veure. Es tracta, doncs, d’acceptar Jesús com el camí de la nostra salvació, com la veritat que ens farà lliures, com la vida que ens donarà plenitud. Aquesta és la promesa que havia estat feta al poble d’Israel, des de l’antigor: T’he fet llum de tos els pobles perquè la meva salvació arribi d’un cap a l’altre de la terra.

Diem que aquesta esperança només es pot viure pel camí de la fe, assumint en el nostre interior que el seguiment de Jesús no és, de cap manera, garantia d’una vida terrenal més fàcil i segura, sinó només de la salvació transcendent. Jesús és bàsicament la resposta a la pregunta sobre el més enllà, sobre la vida que dura després de la mort.

És evident, no obstant, que aquells que opten pel seguiment sincer de Jesús, vivint d’acord amb el seu model i els seus ensenyaments, frueixen, ara ja, d’una altra qualitat de vida, que es concreta en trobar sentit suficient a tots els avatars de la vida present. Trobar sentit ple a la vida i a la mort és tot el bé que podem desitjar en aquest món.

I és veritat també que si la humanitat, majoritàriament, caminés a la llum de Jesús, aquest món seria una bassa d‘oli i que fruiríem d’avançada del goig que esperem per a sempre, en el més enllà.