Secretaria General i Cancelleria

“A cada Cúria serà nomenat un canceller, la tasca principal del qual, mentre el dret particular no estableixi altrament, és de procurar que es redactin i expedeixin les actes de la cúria i que siguin guardades a l’arxiu de la cúria… Per aquest mateix càrrec és notari de la cúria (C. 482).