XIIª Jornada diocesana de Pastoral de la Salut

Amb l’assistència d’unes 100 persones i sota el lema “Déu veié tot el que havia fet, i era molt bo” (Gn 1,31), va tenir lloc el dissabte dia 11 de març, a la Casa d’espiritualitat del Sant Crist de Balaguer, la 12ª Jornada diocesana de Pastoral de la salut del Bisbat d’Urgell destinada a professionals, voluntaris i familiars i persones vinculades amb el món dels malalts, de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes i de persones que treballen en el món sociosanitari. Va presidir la jornada l’Arquebisbe Joan-Enric i la Delegada diocesana de pastoral de la salut, Gna. Visitación Lorenzo, religiosa de la Sda. Família d’Urgell.

Després de la pregària inicial l’Arquebisbe donà la benvinguda a tots els assistents i els agraí el seu treball eficaç i generós envers els més febles i necessitats com són els malalts i les seves famílies. A continuació Mn. Ignasi Navarri, Vicari General i Consiliari de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes del Bisbat d’Urgell, va presentar la 25ª Jornada Mundial del Malalt amb una interessant xerrada sobre “Els malalts, Maria, Lourdes”. La xerrada estigué introduïda per un vídeo sobre la visita del Cardenal Pietro Parolín al Santuari de la Mare de Déu de Lourdes el passat dia 11 de febrer, festa de la Mare de Déu de Lourdes i Dia del malalt.

La conferència central anà a càrrec de Mons. Vives que glossà el lema de la campanya de Pastoral de la salut per al 2017: Pastoral de la salut i ecologia integral aplicant el missatge de l’Encíclia del Papa Francesc sobre l’ecologia “Laudato si’”.  Remarcà el bell cant de les criatures de St. Francesc d’Assís, els salms i altres textos bíblics que mostren la natura com a germana de la humanitat, lloança de Déu i camí de trobament amb el Creador. I explicà els capítols i l’esquema central de l’Encíclica Laudato si, fent esment sobretot al concepte fonamental d’ecologia integral i a les propostes pastorals de conversió individual i comunitària que el mateix Papa aporta.

Al final del matí tingué lloc la pregària de l’Àngelus i un dinar de germanor entre tots els assistents.

Compartir