Vetlla Pasqual a la Catedral i a la Diòcesi.- Santa Pasqua a tots!

La diòcesi d’Urgell ha celebrat la Vetlla Pasqual amb el foc nou que ha encès el ciri pasqual, els ciris dels celebrants i dels fidels, per celebrar la Resurrecció de Crist, i a partir d’aquest signe de novetat de la llum amb la processó seguint la llum enmig de la fosca. Festa de la Resurrecció de Crist que es prolongarà tota la Cinquantena Pasqual, fins la Pentecosta.

A la Catedral de Santa Maria, l’Arquebisbe d’Urgell va presidir la celebració, juntament amb el Rector de la parròquia i Degà del Capítol Catedralici, Mn. Xavier Parés, el Secretari General, Mn. David Codina i d’altres canonges i preveres de la ciutat. A la porta de la Catedral es va encendre el foc nou i es va fer la benedicció del foc, recordant Mons. Vives que en aquell dia coincidia la festa pasqual per a tots els cristians del món, de totes de confessions. Després, es va cantar l’Exultet o pregó de Pasqua, i va seguir la llarga Vetlla amb totes les lectures previstes de l’Antic i del Nou Testament, el cant de “Glòria dalt del cel” mentre repicaven les campanes, i el solemne cant de l’Al·leluia, cant pasqual per excel·lència. La litúrgia continua amb la benedicció de l’aigua baptismal, i la renovació de les promeses baptismals.

La Setmana Santa culmina en la Pasqua de Resurrecció. El Diumenge de Pasqua, l’Arquebisbe també va presidir la solemne Missa a la Catedral, amb el do de la indulgència plenària.

A la sortida de l’Eucaristia, a les 13 h. i a l’entrada de la Catedral de Sta. Maria de La Seu d’Urgell, els Caramellaires de la Confraria de Sant Sebastià de La Seu, dirigits per Lluís Obiols, van oferir una cantada de Caramelles, en honor de Crist Ressuscitat i cantant la primavera. Hi va participar també entre els tenors, Mons. Joan-Enric Vives. Els grup de caramellaires, unes 80 persones, acompanyats de 7 músics, van seguir després cantant el goig de la Pasqua al llarg del diumenge, per carrers i places i en les diverses institucions de la ciutat.

Compartir