Reunió nº 235 de la Conferència Episcopal Tarraconense

El dimarts 5 de maig de 2020, els Bisbes que formen la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) van celebrar la reunió número 235 de la Conferència, amb modalitat telemàtica, i en la qual van poder participar-hi tots els Bisbes.

1. Els Bisbes van tractar sobre el que va disposar la Comissió Executiva de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) en la seva Nota de 29 d’abril de 2020, amb les Mesures de prevenció, higièniques i organitzaves que l’acompanyaven. En aquest sentit les parròquies i els llocs de culte reprendran les celebracions de l’Eucaristia amb participació de fidels tenint present les fases de desescalada que les autoritats vagin indicant i d’acord amb les disposicions que cada Diòcesi determini.

2. A les 10 Diòcesis amb seu a Catalunya, els Bisbes han donat ja o donaran aquests propers dies les indicacions per a portar a terme les celebracions sacramentals del Baptisme, Confirmació, Primeres Comunions, Penitència i Matrimoni, amb prudència pastoral i en diàleg amb els interessats i les famílies.

3. Els Bisbes valoren molt el treball que les Càritas diocesanes porten a terme aquests dies, així com tots els serveis caritatius de les parròquies i centres d’atenció als necessitats, amb una dedicació preferent als ancians i malalts, així com als infants i les famílies vulnerables.

4. Van tractar també diverses qüestions relatives al sosteniment econòmic de les parròquies durant aquest període de confinament i també de cara al futur immediat.

Finalment, demanen als cristians que ben units a les intencions del Sant Pare Francesc, no deixin d’intensificar l’oració de súplica perquè el Senyor, per la poderosa intercessió de la nostra Mare i Patrona, Santa Maria de Montserrat, ens alliberi aviat d’aquesta pandèmia.

Tarragona, 5 de maig de 2020

Compartir