Reunió del Consell Presbiteral d’Urgell

Dilluns dia 9 d’octubre va tenir lloc la reunió ordinària del Consell de Presbiteri d’Urgell presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric i a la qual hi van assistir pràcticament tots els Consellers. Els preveres van rebre informacions de part del Sr. Arquebisbe sobre l’estat de salut d’alguns sacerdots malalts i altres informacions diocesanes.

A continuació els preveres van reflexionar sobre la delicada situació sòcio-política que viu actualment Catalunya i la seva missió pastoral com a preveres per tal de ser factors de concòrdia, pau, diàleg i entesa buscant sempre la comunió i la concòrdia. Van aprofundir els comunicats i notes que els Bisbes de Catalunya i la Comissió permanent de la Conferència Episcopal Espanyola han emès aquests dies.

A continuació el Delegat de joventut de la Diòcesi, Sr. Lluís Plana, va presentar als Consellers la síntesi que des de la delegació de joventut d’Urgell s’ha realitzat per tal de respondre i treballar el document preparatori del pròxim Sínode de Bisbes sobre «els joves, la fe i el discerniment vocacional» i que ha estat enviada ja a la Conferència Episcopal Espanyola, que després farà arribar una síntesi a la Secretaria del Sínode de Bisbes.

La celebració de l’Eucaristia al seminari diocesà amb la pregària per la pau i la concòrdia, i un record fet pregària per l’Arquebisbe Joan Martí Alanis, traspassat fa 8 anys (11-10-2009) clogué la reunió del Consell.

Compartir