Reunió de la Comissió de seguiment de la protocol·lització dels testaments davant Rector a Catalunya

El dia 10 de desembre a la tarda, a la seu de la Conselleria de Justícia, a Barcelona, va tenir lloc la reunió de la Comissió de seguiment de la protocol·lització dels testaments davant Rector, segons l’establert en el Conveni signat entre la Conferència Episcopal Tarraconense, la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi de Notaris de Catalunya. Aquesta Comissió està formada per Mons. Joan-Enric Vives. Arquebisbe d’Urgell i Secretari de la CET, el Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Conselleria de Justícia Sr. Santiago Ballester i Muñoz, i el Vice-degà del Col·legi de Notaris de Catalunya Sr. José Alberto Marín Sánchez, amb el Vicesecretari de la CET Mn. Norbert Miracle.

Van revisar i prendre en consideració com s’han anat duent a terme tots els tràmits establerts en el Conveni, i es va notificar que el nombre de testaments atorgats davant rector dels 9 bisbats amb seu a Catalunya ja ingressats, presentats per ordre d’ingrés, segons les dades del Col·legi de Notaris, és el següent:

  1. Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, 1.821 testaments
  2. Terrassa, 58
  3. Tarragona, 10.623
  4. Lleida, 5.292
  5. Urgell, 3.881
  6. Solsona, 1.459
  7. Girona, 2.603
  8. Barcelona, 57
  9. Tortosa, 14.990

Total: 40.780 testaments.
Resta pendent de rebre el Bisbat de Vic.

Compartir