Recés dels preveres i seminaristes a La Seu d’Urgell

El dia 19 de juny, els preveres de la ciutat, els preveres jubilats de la residència del Seminari i els seminaristes diocesans, van celebrar, amb l’Arquebisbe Joan-Enric, un recés en la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, que és també la Jornada de pregària per la santificació dels sacerdots. El recés va tenir lloc a la Capella de la Immaculada del Seminari diocesà de La Seu d’Urgell.

L’Arquebisbe va aportar uns punts per a l’oració partint de l’Evangeli de Mateu 11,25-30, destacant que Jesús enalteix i dóna gràcies al Pare perquè els petits i no els savis i entesos, descobreixen i acullen el Regne de Déu, i invita tots els qui escolten la seva veu, a anar a Ell, fer-se deixeble seu i acceptar-lo com el tot de la pròpia vida: “Veniu a mi tots els cansats i afeixugats, jo us faré reposar… que sóc benèvol i humil de cor”.

I en un segon moment centrà la reflexió en les 5 paraules que el Papa Francesc proposava als sacerdots a la seva carta del 4 d’agost de 2019: gratitud, misericòrdia, compassió, vigilància i ànims esperançats. I s’inspirà en les reflexions que sobre aquests 5 mots va aportar recentment la Congregació per al Clergat. 

Seguí un temps d’oració i a continuació se celebrà l’Eucaristia amb gran solemnitat, acolitada pels seminaristes diocesans i presidida per l’Arquebisbe. A la breu homilia l’Arquebisbe animà a consagrar-se al Cor Sagrat de Jesús, a tenir intimitat continuada i fonda amb Ell, a ser humils servidors del Poble de Déu i a demanar la gràcia d’estimar sempre com Ell estima.

Compartir