Pregària a la Mare de Déu de Montserrat en la pandèmia

Mare de Déu de Montserrat: 

Vós que sou l’estel resplendent del matí. 
Vós que vetlleu sempre pel vostre Poble. 
Vós que portàreu al món aquell que és l’Esperança. 
Us demanem que gireu vers nosaltres el vostre dolç esguard, 
que estengueu la vostra mà protectora sobre tota la humanitat, 
i que escolteu les pregàries dels qui us invoquen. 

Que aquells qui estan malalts puguin recobrar la salut 
i que en els moments de debilitat no els manqui mai el consol. 

Que els professionals sanitaris que en tenen cura siguin assistits 
sempre per l’esperit de saviesa i de fortalesa. 

Que els qui tenen responsabilitats polítiques sàpiguen prendre les 
 decisions correctes en benefici del bé comú. 

Que en els cors dels qui compartim la incertesa del moment 
present sorgeixin la confiança i la serenitat d’un futur millor. 

Sota la vostra protecció ens posem, 
Santa Maria de Montserrat, 
Vós que intercediu constantment per nosaltres.davant el vostre Fill Jesucrist.

Compartir