Obertura a la Catedral de Santa Maria d’Urgell de l’Any Jubilar de la Misericòrdia

Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell, ha obert solemnement la porta de la misericòrdia de la Catedral de Santa Maria d’Urgell al migdia de diumenge 13 de desembre i així ha obert simbòlicament també l’Any de la Misericòrdia a la diòcesi d’Urgell. A la mateix hora s’obrien les portes a la Basílica del Santuari de la M. de Déu de Núria, del Sant Crist de Balaguer i de la Basílica de la M. de Déu de Valldeflors a Tremp pels delegats, Mn. Joan Perera, Mn. Pau Vidal i Mn. Joan Antoni Mateo, respectivament. Ahir migdia el mateix Arquebisbe i Copríncep la va obrir a la Basílica Santuari de la M. de Déu de Meritxell, a causa de les eleccions comunals del dia 13 a Andorra. 
La celebració, molt participada pels fidels, començà a l’entrada de la Catedral, on l’Arquebisbe  ha recordat als fidels presents que “Crist és la Porta” que ens obre i regala la bondat i la misericòrdia de Déu.  Les portes han estat engalanades amb una garlanda de flors i de boix arranjada per a l’ocasió i en cada entrada del temple hi ha una banderola indicativa de la celebració del ‘Any de la Misericòrdia que hi restarà tot l’any. 
Junts han pregat i després d’empènyer les portes, Mons. Joan-Enric ha entrat portant els Evangelis i encapçalant la processó, amb el cant propi d’aquest Any, “Misericordes sicut Pater” (Miericordiosos com el Pare), seguit dels Canonges i sacerdots, religiosos i els fidels. Han proclamat l’Evangeli, llegit un fragment de la Butlla i renovat la gràcia del baptisme que fou per a cada cristià la seva porta personal d’entrada a la fe i a la comunió dels fills de Déu. 
A l’homilia del Diumenge III d’Advent, Mons. Joan-Enric Vives ha explicat la significació d’entrar per la porta, i esdevenir portes per als altres. Al món trobem monstruositats però qui entra per la porta troba el Crist i se salva, remarcant que aquest és el significat de la portalada romànica de la Catedral de Sta. Maria d’Urgell del segle XII. I explicà el significat de la paraula misericòrdia. És el nom de Déu, que alhora ens crida a viure-la nosaltres duent a terme el manament de Jesús: “Sigueu misericordiosos com el Pare celestial” i això en la vida personal de cada cristià. Acollir la misericòrdia de Déu i esdevenir misericordiosos, “amb obres i no només amb paraules”. I ha repassat breument les 14 obres de misericòrdia corporals i espirituals, que són un compendi de la vida compromesa del cristià. Finalment ha demanat que tinguessin molt present la Mare de Déu, a qui està dedicada la Catedral, ja que Ella és “la Reina i Mare de Misericòrdia” com diem a la Salve, i li demanem que “giri vers nosaltres aquests ulls seus tan misericordiosos”.
Al final de la missa, l’Arquebisbe ha dispensat a tots els presents la benedicció Papal per concessió del Papa Francesc i tots han cantat amb devoció la Salve Regina.
Els fidels podran guanyar la indulgència plenària, una vegada al dia, durant el Jubileu extraordinari de la Misericòrdia, aplicable també en sufragi dels fidels difunts, complint les condicions acostumades. Els ancians, els malalts i tots els qui, per causa greu, estiguin impedits també podran guanyar des de casa la indulgència plenària tot pregant i oferint els dolors i sofrences de la seva pròpia vida. 

Compartir