Nota dels bisbes e Catalunya sobre el document «Consideracions sobre l’embrió humà», publicat per l’Institut Borja de Bioètica

1. El dia 9 d’octubre de 2009 l’Institut Borja de Bioètica va fer públic un Document, amb el títol «Consideracions sobre l’embrió humà» a la seva revista «Bioètica & debat» (2009, vol. 15, n. 57). La intenció d’aquest Document és, segons pròpies paraules, «contribuir al diàleg social, aportant elements de reflexió que ajudin a trobar, entre tots, respostes raonables, prudents i acceptables per una àmplia majoria de la societat».

2. Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, des de la seva responsabilitat de pastors del Poble de Déu i fidels als successius pronunciaments que, tant col·lectivament com particularment, han anat fent sobre la valoració moral de la vida humana abans de néixer, se senten en l’obligació de manifestar que les opinions expressades en l’esmentat Document no estan d’acord amb la doctrina catòlica, ni amb la defensa d’un dret, prioritari i fonamental, com és el dret a la vida.

Compartir