Mons. Vives és elegit President de la Comissió Episcopal per al Clergat i Seminaris

L’Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) va elegir el dimecres 4 de març, l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives, president de la Comissió Episcopal per al Clergat i Seminaris, la nova Comissió que uneix les anteriors per al Clergat i per als Seminaris.

La Comissió Episcopal pel Clergat i Seminaris ofereix als bisbes i als sacerdots d’Espanya diferents ajudes (espirituals, formatives i pastorals) que despertin, avivin i augmentin la vida i el ministeri dels preveres i facilitin la formació en els seminaris majors i menors. Per a això, dóna suport i acompanya les reunions i trobades dels vicaris / delegats de clergat de les diferents províncies eclesiàstiques i difon totes les tandes d’Exercicis per a sacerdots que s’ofereixen a les diòcesis. Anualment la Comissió organitza les Jornades Nacionals per vicaris / delegats de Clero destinada a la formació, a l’oració i a compartir experiències que enriqueixen la vida sacerdotal a les diòcesis. A el mateix temps, ofereix cursos formatius i d’espiritualitat. La subcomissió episcopal de Seminaris dirigeix ​​la seva activitat cap als rectors i formadors dels seminaris diocesans, tant majors com menors. Amb ells ha elaborat el pla de formació dels seminaris i ajuda en la seva implementació a les diòcesis. Per això ofereix trobades i cursets per als formadors, i prepara la campanya del Dia del Seminari, amb l’objectiu de fomentar les vocacions i sensibilitzar les comunitats cristianes sobre el valor i la urgència del ministeri sacerdotal.

Mons. Vives havia estat President de la Comissió de Seminaris i Universitats durant els triennis 2005-2008, 2014-2017 i 2017-2020. Des del 2001 és el Bisbe responsable del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya. Va ser formador (1987-1991) i Rector (1991-1997) del Seminari Major de Barcelona.

Com a President de la Comissió episcopal formarà part com a membre de la Comissió Permanent de la CEE.

Compartir