Missatge als joves de la Pasqua de Les Avellanes i de Canillo

L’Arquebisbe d’Urgell ha enviat als joves del Bisbat i als altres, reunits a Les Avellanes per celebrar la Pasqua, el següent missatge:

Estimats amics reunits a Les Avellanes i a Canillo per viure joiosament els dies sants de la Mort i la Resurrecció de Crist.
Santa Pasqua, i que Déu ens ompli de joia i esperança.
La mort o el fracàs no tenen l’última paraula en la vida, ja que Crist ha ressuscitat.
Ell ens obre un gran camí a la fidelitat i a l’amor. Val la pena donar la vida.
Estic ben unit a tots vosaltres des de la Catedral de La Seu d’Urgell!

+Joan-Enric Vives, arquebisbe d’Urgell

Compartir