Formació de Mestres i Professors de Religió d’Urgell a Balaguer

38 mestres i professors de religió del Bisbat d’Urgell es van trobar el dissabte 22 de febrer al Santuari del Sant Crist de Balaguer en un curs de formació organitzat per la Delegació d’Ensenyament, amb el suport de l’editorial Edebé. Fou impartit per Jesús Manuel Gallardo, i tractà sobre “les metodologies actives que son afins a l’ensenyament religiós escolar”.

L’objectiu de la formació eren reflexionar sobre la implantació de la innovació en la pràctica diària de l’ensenyament; conèixer, comprendre i practicar eines i rutines de pensament per el dia a dia de l’aula; dominar i aplicar la metodologia activa de l’aprenentatge cooperatiu, per crear en els alumnes el gust pel treball cooperatiu, a través d’una experiència “sinodal”; i a la fí també donar a conèixer entre els mestres i professors eines per tal de potenciar l’aprenentatge. El ponent va parlar d’entendre les Tecnologies d’Informació i Comunicació com a eines educatives potents, motivadores i útils, al temps que han de servir per millorar la competència digital dels alumnes. En aquest sentit, es pretén capacitar els docents perquè s’iniciïn en l’ús d’algunes eines digitals en xarxa, desenvolupin les seves pròpies propostes didàctiques i les apliquin a l’aula. L’objectiu final no és un altre que impulsar i potenciar l’aprenentatge competencial, la motivació de l’alumnat i afavorir una atenció a la diversitat més eficaç a través de les possibilitats que obre l’ús coherent de les TIC. Per això, des del punt de vista pedagògic, aquestes tecnologies passen de ser TIC a ser TAC: tecnologies per a l’APRENENTATGE i el CONEIXEMENT.

A la trobada va assistir el Delegat d’Ensenyament, Mn. Pepe Chisvert. Es va cloure la formació amb un dinar de germanor.

Compartir