Els religiosos de Catalunya ofereixen una Xarxa de Congregacions per a serveis durant la pandèmia

La Unió de Religiosos de Catalunya (URC) han posat a disposició de les administracions i entitats allò que considerin necessari i estigui en les seves mans, durant el confinament pel coronavirus.

Les més de 100 congregacions religioses que s’agrupen en la URC tenen una àmplia presència en el territori a través dels seus serveis educatius, assistencials, sanitaris, socials, culturals i religiosos. Per això, des de la URC s’ha creat una Xarxa de Congregacions per acollir les demandes que vagin sorgint. Concretament, s’ha fet aquest oferiment al president de la Generalitat, a les conselleries de Salut, Interior i Afers Socials, als alcaldes de les principals capitals catalanes, a la Federació i l’Associació de municipis, a Creu Roja i Protecció Civil.

Des de la URC s’ha posat a disposició d’aquestes administracions i entitats un número de telèfon i un correu electrònic per recollir les necessitats i peticions que es formulin. A través de la Xarxa de Congregacions es coordinarà quines respostes poden donar les congregacions religioses i es facilitarà el contacte de les entitats que poden oferir els serveis o les instal·lacions necessàries.

A més d’aquest oferiment per donar resposta a noves demandes, des de l’inici de la situació d’emergència moltes congregacions ja estan coordinant els seus centres o personal d’hospitals, centres d’acollida, residències o escoles amb les autoritats corresponents. Els religiosos i les religioses i les persones vinculades a les seves comunitats també estan participant activament en les iniciatives de suport com l’acompanyament telefònic, l’ajuda en les compres o els àpats per a veïns i veïnes que estan sols.

La UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (URC) és la conferència de superiors i superiores majors dels Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica amb presència a les diòcesis de Catalunya. Actualment a Catalunya hi ha uns 6.000 religiosos (1.700 masculins i 4.300 femenins) que viuen en més de 600 comunitats i monestirs repartits per tot el territori.

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a – 08010 Barcelona
+34 933 024 367 sec.urc@confer.es
Contacte premsa: Animaset 647 404 671

Compartir