Els Missioners de la Misericòrdia a Urgell i a les diòcesis de Catalunya

Vint-i-tres preveres i religiosos de les diòcesis de Catalunya han estat nomenats Missioners de la Misericòrdia pel Sant Pare Francesc. 

El dimarts, 9 de febrer del 2016, el Papa Francesc donarà la benvinguda als Missioners de la Misericòrdia a Roma per parlar amb ells del servei que se’ls demana, tal com va exposar a la Butlla El rostre de la misericòrdia: «Seran, sobretot, signe viu de com el Pare acull tots els qui estan a la recerca del seu perdó. Seran missioners de la misericòrdia perquè seran els artífexs davant de tots d’una trobada carregada d’humanitat, font d’alliberament, rica de responsabilitat, per a superar els obstacles i reprendre la vida nova del Baptisme» (n. 18).

L’endemà, 10 de febrer, Dimecres de Cendra, el Sant Pare presidirà la solemne eucaristia de l’inici del temps quaresmal i els conferirà l’encàrrec.

Aquests missioners podran sobretot organitzar “missions per al poble” anunciant l’alegria del perdó, celebraran el sagrament de la Reconciliació podent absoldre de tots els pecats reservats a la Santa Seu i podran ser predicadors convincents de la misericòrdia del Senyor.

A la nostra Diòcesi de Urgell, els dos missioners nomenats pel Papa són: Mn. Ignasi Navarri i Benet, Vicari general, i Mn. Antoni Elvira i Gorgorió, Vicari episcopal per a l’acció pastoral.

Així mateix, a les altres Diòcesis catalanes els Missioners són:

 
Arxidiòcesi de Tarragona

 1. Jaume Gené Nolla
 2. Josep Mateu Guarro


Arxidiòcesi de Barcelona

 1. Salvador Pié-Ninot

 
Diòcesi de Girona

 1. Joan Baburés Noguer
 2. Josep Puig Bofill
 3. Joan Planellas Barnosell

 
Diòcesi de Lleida

 1. Ramon Prat Pons
 2. Gerard Soler Quintillà
 3. Daniel Turmo Gargallo

 
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat

 1. Bernabé Dalmau Vilalta, OSB.
 2. Ramon Olomí Batlle, CMF.
 3. Josep Roca Mas, SF

 
Diòcesi de Solsona

 1. Antoni Bonet Trilla
 2. Josep Maria Montiu de Nuix

 
Diòcesi de Terrassa

 1. David Abadias Aurín
 2. Lluís Victori Companys, SJ

 
Diòcesi de Tortosa

 1. Javier Vilanova Pellissa
 2. Ivan Cid Pegueroles

 
Diòcesi de Vic

 1. Jaume Casamitjana Vilaseca
 2. Joan Casas Griera
Compartir