Dispensa del precepte en les festes de St. Josep i St. Jaume per a l´any 2014

El Sr. Arquebisbe d’Urgell, en ús de les facultats concedides per la Santa Seu als Bisbes, ha disposat que en la festa de Sant Josep i en la festa de l’apòstol Sant Jaume d’aquest any 2014, els fidels quedin dispensats de l’obligació de participar a la celebració eucarística i d’abstenir-se del treball.

Compartir